Zahrádkářská osada Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu


     Dokumenty

Na této stránce naleznete důležité dokumenty naší ZO ČZS i zápisy z jednání členské schůze

 

Osadní řád - schválený na výroční členské schůzi ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 dne 27.3.2023.

Výbor žádá všechny členy ZO, aby se s tímto dokumentem seznámili a podřídili mu své chování v rámci naší zahrádkářské osady.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 27.3.2023.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 21.3.2022.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané per rollam v roce 2021.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané per rollam v roce 2020.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 18.3.2019.

Interní předpis ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 upravující nakládání s osobními údaji dle nařízení GDPR.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 19.3.2018.

Prezentace podkladů  pro výroční členskou schůzi ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 dne 19.3.2018.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 27.3.2017.

 

Text podnájemní smlouvy  schválený na výroční členské schůzi ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 dne 21.3.2016.

Aktualizovaný text podnájemní smlouvy (v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník).

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 21.3.2016.

 

Usnesení výroční členské schůze - ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 konané dne 23.3.2015.

 

Pravidla pálení  schválená na výroční členské schůzi ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 dne 20.3.2006.

 

Základní pravidla soužití platná v naší zahrádkářské osadě:

Na cizí pozemky nevstupujeme bez souhlasu jejich majitele.
Stavební práce neprovádíme bez předchozího souhlasu výboru ZO.
Nevysazujeme jehličnany, ořešáky a vysokovzrůstné listnaté stromy.
Neplýtváme vodou, napouštění bazénů je možné pouze se souhlasem výboru ZO.
Zákaz chovu včel a drobného hospodářského zvířectva.
Zákaz pobytu v nočních hodinách (od 22:00 do 6:00 hod).
Zákaz volného pobíhání psů.
Zákaz jízdy na kole.

 

Revizní zprávy:

Poslední úpravy: 27/03/23.