Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu


     Tenis

Tenisový areál slouží, stejně jako péče o zahrádky, k aktivnímu odpočinku. Tenisový areál je veden správcem a udržován brigádnicky těmi, kteří ho využívají.

Správce areálu: Ing. Jiří Jež, zahrádka č. 11, mobil: 732 915 511, e-mail: teniskravihora1@seznam.cz

Správce sestavuje rozvrh hracích hodin, do kterého je možno nahlédnout na následující webové stránce:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d2Bc1IJtCkdW43S0uwryIbzxAcbrd0LLHfA2ksFacfo/edit#gid=0.

 

Tenisová sezóna roku 2019 byla zahájena v pondělí 22.4., ukončení předpokládáme na konci října.

 

tenisový kurt

 

Podmínky pro zájemce o využívání tenisového areálu v roce 2019:

Příprava hřiště na sezónu

Správce areálu zajistí antuku a organizuje brigády na úpravu a údržbu hřiště, jeho okolí a zázemí pro letní sezónu. Každý tenista odpracuje při přípravě a údržbě areálu minimálně 4 hodiny za sezónu.

Příspěvky na provoz areálu

Na zajištění provozu areálu (nájemné za pozemek, antuka, voda, materiál na údržbu atd.) přispívají tenisté následujícími finančními prostředky:

zahrádkáři pracující1 hod/sezóna800 Kč
zahrádkáři 65+ a studenti1 hod/sezóna600 Kč
hosté pracující1 hod/sezóna1.200 Kč
hosté 65+ a studenti1 hod/sezóna1.000 Kč
Jednotlivé hodiny:
zahrádkáři1 hod50 Kč
hosté1 hod100 Kč

Platbu za tenis prosím proveďte do 31.5.2019 převodem na účet číslo: 2900893296 / 2010 (Fio banka),
variabilní symbol (VS): 777, zpráva pro příjemce: TENIS / jméno.

 

Poslední úpravy: 04/06/19.